Đội ngũ khoa học

 
 
 
 
Đội ngũ khoa học 4

Đại tá, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan - Nguyên Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc trang thiết bị y tế cục Quân y – Bộ Quốc Phòng.

 
đội ngũ khoa học Ancan 01

Tiến sĩ, Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Vũ Thị Khánh Vân, Nguyên Trưởng khoa A9, Viện Y học Cổ truyền Quân đội.

 
đội ngũ khoa học ancan 02

Tiến sĩ Sinh học, Lương y Ngô Đức Vượng - Giảng viên Đại học Đà Lạt, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

scrolltop