Hiện nay, sản phẩm Ancan đã có mặt ở những đâu?

Câu hỏi: Hiện nay, sản phẩm Ancan đã có mặt ở những đâu? Đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài chưa?

Chuyên gia Ancan giải đáp:

Sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi trong nước và đã có mặt ở thị trường nhiều nước trên Thế giới như: Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Singapore, Ucraina, Đức, Lào, Campuchia, Nhật Bản,…

hỏi đáp - Ancan với đối tác nước ngoài 1 

hỏi đáp - Ancan với đối tác nước ngoài 2

 Một số hình ảnh về đối tác nước ngoài của Ancan

Dinh dưỡng miễn dịch Nutri Ancan banner

Bài viết liên quan

scroll_top